Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti trivago

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky webové lokality hosťované spoločnosťou trivago (napríklad webové lokality na vyhľadávanie hotelov, magazín magazine.trivago.com, company.trivago.com, funkcia Business Studio, funkcia Hotel Manager atď.) a aplikácia trivago.

V nasledujúcom dokumente uvádzame informácie o zhromažďovaní osobných identifikačných informácií pri používaní našej webovej lokality. Osobné identifikačné informácie sú všetky údaje, ktoré súvisia s vašou osobu, ako je napríklad meno, adresa, e-mailové adresy alebo správanie používateľa. Ochrana vašich osobných identifikačných informácií je pre nás veľmi dôležitá. Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli získať ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť trivago chráni údaje, obráťte sa na nás na adrese info@trivago.com a ako predmet uveďte „Privacy Query“.

Na základe nepretržitého technologického vývoja, zmien našich služieb alebo právnej situácie či z iných dôvodov sa môžu vyžadovať úpravy nášho oznámenia o ochrane údajov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek toto prehlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť a žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o aktuálnej verzii tohto prehlásenia.

1 Strana zodpovedná za spracovanie údajov

Zodpovednou stranou je podľa článku 4 (7) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) spoločnosť trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Nemecko, telefón: + 49-211-3876840000, e-mail: info@trivago.com.

2 Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za ochranu údajov

Na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov sa môžete obrátiť na adrese info@trivago.com alebo na poštovej adrese pridaním poznámky „Datenschutz/Data Privacy“.

3 Vaše práva

V súvislosti so svojimi osobnými identifikačnými informáciami máte nasledujúce práva:

3.1 Všeobecné práva

Máte právo na informácie, opravu, odstránenie, obmedzenie spracovania, podanie námietky voči spracovaniu a prenos údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

3.2 Práva týkajúce sa spracovania údajov na základe legitímneho záujmu

Podľa článku 21 (1) nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek podať námietku na spracovanie svojich osobných identifikačných informácií z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie, a to na základe článku 6 (1) nariadenia GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo článku 6, odsek 1 f nariadenia GDPR (spracovanie údajov na účely ochrany legitímneho záujmu). Týka sa to tiež profilovania na základe tohto ustanovenia. Ak podáte námietku, vaše osobné identifikačné informácie viac nebudeme spracúvať za predpokladu, že nebudeme môcť predložiť pádne a legitímne dôvody spracovania, ktoré by boli nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, prípadne že spracovanie údajov pomáha pri presadzovaní, uplatňovaní alebo ochrane právnych nárokov.

3.3 Práva v prípade priamej reklamy

Ak vaše osobné identifikačné informácie spracúvame na účely priamej reklamy, na základe článku 21, odsek 2 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných identifikačných informácií na účely reklamy. Týka sa to tiež profilovania, ak je to vhodné, ak takéto profilovanie súvisí s priamou reklamou.

Ak podáte námietku voči spracovaniu na účely priamej reklamy, vaše osobné identifikačné informácie viac nebudeme na tieto účely spracúvať.

3.4 Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

Máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania svojich osobných identifikačných informácií, a to príslušnému orgánu dohliadajúcemu na ochranu údajov.

4 Zhromažďovanie osobných identifikačných informácií pri návšteve našej webovej lokality

Ak túto webovú lokalitu používate len na informačné účely, t. j. ak sa nezaregistrujete ani nám inak neposkytnete svoje údaje, zhromažďovať budeme len tie osobné identifikačné informácie, ktoré váš prehliadač odošle nášmu serveru. Ak si chcete pozrieť našu webovú lokalitu, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás z technického hľadiska nevyhnutné na zobrazenie našej webovej lokality a zaručenie jej stability a zabezpečenia. Len v prípade podozrenia zo zneužitia súvisiaceho s rezerváciami využijeme tieto prepojené informácie na identifikáciu zodpovednej osoby. Právny základ tohto postupu predstavuje článok 6 (1) (f) nariadenia GDPR:

– adresa IP, dátum a čas žiadosti, časový posun v porovnaní s greenwichským časom (GMT), obsah žiadosti (konkrétna stránka), status prístupu/kód statusu HTTP, množstvo údajov prenesených v jednotlivých prípadoch, webová lokalita, ktorá prijíma žiadosť, prehliadač, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verzia softvéru prehliadača.

5 E-mailový kontakt alebo kontaktný formulár

Keď sa na nás obrátite prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, uložíme poskytnuté údaje (e-mailovú adresu, prípadne vaše meno a telefónne číslo), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Ak náš kontaktný formulár využívame na vyžiadanie údajov, ktoré nie sú potrebné na skontaktovanie sa s vami, takéto údaje vždy označujeme ako voliteľné. Tieto informácie slúžia na odôvodnenie vašej žiadosti a zlepšenie jej spracovania. Vaša správa môže byť prepojená s rôznymi aktivitami, ktoré ste vykonali na stránke trivago. Zozbierané informácie budú výhradne využité na poskytnutie podpory súvisiacej s vašou rezerváciou a na lepšie pochopenie vašej spätnej väzby. Prehľad týchto informácií sa poskytuje výslovne dobrovoľne a s vaším súhlasom, a to v súlade s článkom 6, odsek 1 a nariadenia GDPR. Ak ide o informácie o komunikačných kanáloch (ako je napríklad e-mailová adresa alebo telefónne číslo), zároveň súhlasíte s tým, že sa s vami môžeme v opodstatnených prípadoch skontaktovať prostredníctvom týchto komunikačných kanálov s cieľom reagovať na vašu žiadosť. Tento súhlas môžete, samozrejme, v budúcnosti kedykoľvek odvolať.

Údaje získané v tejto súvislosti odstraňujeme, ak už ich viac nie je potrebné uchovávať, alebo obmedzujeme ich spracúvanie, ak ich uchovávanie vyžaduje zákon.

6 Bulletin

6.1 Všeobecné informácie

Na základe vášho súhlasu získaného v súlade s článkom 6, odsek 1 a nariadenia GDPR sa môžete prihlásiť na odber nášho bulletinu, ktorý obsahuje informácie o našich aktuálnych ponukách.
Na registráciu na odber nášho bulletinu využívame metódu dvojitého prihlásenia sa na odber. To znamená, že po registrácii vám na špecifikovanú e-mailovú adresu odošleme e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie, že chcete dostávať bulletin. Ak registráciu nepotvrdíte do [24 hodín], vaše informácie sa po jednom mesiaci zablokujú a automaticky odstránia.

Okrem toho ukladáme adresy IP, ktoré ste použili, a časy registrácie a potvrdenia. Cieľom tohto postupu je overiť vašu registráciu a v prípade potreby vás informovať o možnom zneužití vašich osobných údajov.

Jedinou požiadavkou na odosielanie bulletinu je vaša e-mailová adresa. Uvedenie doplnkových, samostatne označených údajov je dobrovoľné a tieto údaje sa použijú na osobné skontaktovanie sa s vami. Po potvrdení uložíme vašu e-mailovú adresu na účely odosielania bulletinu. Právny základ tohto postupu predstavuje článok 6, odsek 1 a nariadenia GDPR.

Svoj súhlas s dostávaním bulletinu môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť tak jeho odber. Odvolanie súhlasu vyjadríte kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maile s bulletinom alebo obrátením sa na vyššie uvedeného pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

6.2 Sledovanie bulletinu

Upozorňujeme, že pri odosielaní bulletinu vyhodnocujeme vaše správanie ako používateľa. Na účely tohto vyhodnocovania obsahujú odosielané e-maily webové signály alebo sledovacie pixely, ktoré sú uložené na našej webovej lokalite. Pri vyhodnocovaní priradzujeme uvedené údaje k webovým signálom s vašou e-mailovou adresou a ID osoby.

Spolu s údajmi získanými týmto spôsobom vytvárame používateľský profil na to, aby sme bulletin prispôsobili vašim konkrétnym záujmom. Týmto spôsobom zaznamenávame, kedy si prečítate naše bulletiny či na aké odkazy v nich klikáte, a odhadujeme podľa toho vaše osobné záujmy. Tieto údaje priraďujeme k aktivitám, ktorým ste sa venovali na našej webovej lokalite.

Voči tomuto sledovaniu môžete kedykoľvek namietať kliknutím na samostatný odkaz uvedený v každom e-maile. Informácie budeme ukladať dovtedy, kým nezrušíte odber bulletinu. Po zrušení odberu ukladáme údaje výslovne na štatistické účely a anonymne.

Toto sledovanie tiež nie je možné, ak vo svojej e-mailovej aplikácii predvolene deaktivujete zobrazovanie obrázkov. V takom prípade sa nebude zobrazovať celý bulletin a nebudete môcť používať všetky funkcie. Ak obrázky zobrazíte manuálne, údaje sa budú sledovať vyššie definovaným spôsobom.

7 Účet

Máte možnosť zaregistrovať sa u nás a vytvoriť si používateľský účet v spoločnosti trivago. Pri registrácii zhromažďujeme a ukladáme nasledujúce údaje:

 • – e-mail,
 • – heslo.

Uvedenie týchto údajov je povinné. Všetky ostatné informácie poskytujete dobrovoľne pri používaní nášho portálu.

Po registrácii získate súkromný prístup chránený heslom a môžete zobrazovať a spravovať svoje uložené údaje. Registrácia je dobrovoľná, no môže sa vyžadovať pri používaní našich služieb.

Po registrácii účtu používame vašu e-mailovú adresu na posielanie nášho bulletinu. Právnym základom je paragraf 6 (1)(f) nariadenia GDPR a odber bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť.

Ak sa rozhodnete byť aktívnym členom komunity spoločnosti trivago, ak napríklad chcete odosielať fotografie alebo písať texty, povedzme hodnotenia či popisy, vy sami sa rozhodnete, ktoré osobné identifikačné informácie sa budú zobrazovať spoločnosti trivago N.V. a všetkým návštevníkom platformy. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek upraviť. Spoločnosť trivago nezverejňuje žiadne osobné identifikačné informácie bez toho, aby predtým nezískala váš výslovný súhlas. Ak ste členom komunity trivago Content Community, vaše údaje o bankovom účte budeme potrebovať na úhradu kompenzácie za získané míle. Tieto údaje potrebujeme na vyplatenie ekvivalentu za nazbierané míle na vašu žiadosť. Ako spôsoby platby môžete vybrať aj službu PayPal alebo Skrill. Používateľské účty v spoločnosti trivago a v nich uvedené informácie sú chránené heslom, aby mal k týmto osobným identifikačným informáciám prístup len príslušný používateľ. Používatelia môžu svoje používateľské profily kedykoľvek zmeniť.

Tieto informácie budeme uchovávať, kým svoj prístup natrvalo neodstránite. Kým budete používať portál, stále budeme uchovávať údaje poskytnuté dobrovoľne, teda ak ich neodstránite vopred. Všetky informácie môžete spravovať a upravovať vo svojom chránenom používateľskom účte. Právny základ predstavuje článok 6, odseky 1 a, b a f nariadenia GDPR.

8 Funkcie Business Studio a Hotel Manager

Hotelieri môžu spravovať svoj hotel pomocou funkcií Business Studio a Hotel Manager. Používanie tejto funkcie vyžaduje registráciu. Pri registrácii zhromažďujeme a ukladáme nasledujúce údaje:

 • – titul,
 • – meno a priezvisko,
 • – podnikový e-mail,
 • – podnikové telefónne číslo,
 • – heslo.

Uvedenie týchto údajov je povinné. Všetky ostatné informácie poskytujete dobrovoľne pri používaní nášho portálu.

Po registrácii získate súkromný prístup chránený heslom a môžete zobrazovať a spravovať svoje uložené údaje. Zhromaždené údaje sa použijú výlučne na plnenie zmluvných záväzkov medzi spoločnosťou trivago a príslušným hotelierom. S hoteliermi, ktorí majú účet v službe Business Studio/Hotel Manager spoločnosti trivago, sa môže v mene spoločnosti trivago skontaktovať call centrum manažéra hotela, ktoré však nepatrí do spoločnosti trivago. Prostredníctvom takýchto hovorov bude hotelier získavať informácie o nových/doplnkových funkciách príslušného nástroja. Právny základ spracovania údajov predstavuje článok 6, odseky 1 a, b a f nariadenia GDPR.

9 Používanie doplnkov sociálnych sietí

Táto webová lokalita používa doplnky sociálnych sietí príslušných poskytovateľov:

 • – Facebook, Instagram (prevádzkovateľ: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • – YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA)
 • – Twitter (prevádzkovateľ: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • – LinkedIn (LinkedIn Corporation1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA)
 • – Pinterest (prevádzkovateľ: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
 • – Xing (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg)

Tieto doplnky zvyčajne zhromažďujú vaše údaje v rámci štandardného postupu a prenášajú ich na server konkrétneho dodávateľa. Prijali sme technické opatrenia na zaručenie ochrany vašich osobných údajov, ktoré zaručujú, že dodávatelia konkrétnych doplnkov nemôžu vaše údaje zhromažďovať bez vášho súhlasu. Pôvodne budú pri vašej návšteve lokality prepojenej s doplnkami deaktivované. Doplnky sa neaktivujú, kým nekliknete na konkrétny symbol, čím vyjadrujete svoj súhlas s prenosom svojich údajov konkrétnemu dodávateľovi. Právny základ používania doplnkov predstavuje článok 6, odseky 1 a a f nariadenia GDPR.

Po aktivácii doplnky tiež zhromažďujú osobné identifikačné informácie, napríklad adresu IP, a odosielajú ich na server konkrétneho dodávateľa, na ktorom sa údaje ukladajú. Pri návšteve konkrétnej webovej lokality aktivované doplnky sociálnych sietí zároveň nastavujú súbor „cookie“ s jedinečným identifikátorom. Dodávateľ tak môže tiež vytvárať profily vášho používateľského správania. Vytvára ich aj vtedy, keď nie ste členom sociálnej siete konkrétneho dodávateľa. Ak ste členom sociálnej siete dodávateľa a ste prihlásení na webovej lokalite, ktorú ste navštívili, vaše údaje a informácie o návšteve webovej lokality môžu byť prepojené s vaším profilom v sociálnej sieti. Nijakým spôsobom neovplyvňujeme to, do akej miery presne príslušný dodávateľ zhromažďuje vaše údaje. Ďalšie informácie o rozsahu, povahe a účele spracovania údajov a o právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov nájdete v oznámeniach o ochrane údajov od konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej siete. Nájdete ich na nasledujúcich adresách:

10 Aplikácia Facebook Connect

Ponúkame vám možnosť registrácie a prihlasovania sa prostredníctvom účtu v službe Facebook. Ak sa zaregistrujete prostredníctvom služby Facebook, spoločnosť Facebook vás požiada o povolenie poskytnúť nám určité údaje z vášho účtu v službe Facebook. Môže ísť o meno, priezvisko a e-mailovú adresu na overenie vašej identity a pohlavia, ako aj o všeobecnú polohu, odkaz na váš profil v službe Facebook, časové pásmo, dátum narodenia, profilový obrázok, informácie o obsahu, ktorý ste označili ako Páči sa mi to, a zoznam priateľov.

Tieto údaje zhromažďuje spoločnosť Facebook a prenáša nám ich v súlade so zásadami uvedenými v zásadách využívania údajov spoločnosti Facebook. Vo svojom účte v službe Facebook môžete pomocou nastavení ochrany osobných údajov ovládať, ktoré informácie zo služby Facebook dostaneme.

Tieto údaje sa použijú na vytvorenie, poskytovanie a prispôsobenie vášho účtu. Právny základ predstavuje článok 6, odseky 1 a, b a f nariadenia GDPR.

Ak sa u nás zaregistrujete prostredníctvom služby Facebook, váš účet sa automaticky prepojí s vaším účtom v službe Facebook a informácie o vašich aktivitách na našej webovej lokalite, ak sú k dispozícii, sa budú zdieľať v službe Facebook a zverejňovať sa na vašej časovej osi a v kanáli s novinkami.

11 Používanie súborov „cookie“

Súbory „cookie“ sa budú ukladať vo vašom zariadení pri používaní našej webovej lokality. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevnom disku pridelenom používanému prehliadaču. Z umiestnenia, na ktorom sú súbory „cookie“ nastavené, sa získavajú určité informácie. Súbory „cookie“ nemôžu spúšťať žiadne programy ani nemôžu do vášho zariadenia prenášať žiadne vírusy. Slúžia na to, aby sa webová lokalita jednoduchšie používala a celkovo efektívnejšie fungovala. Súbory „cookie“ používame aj na vašu identifikáciu pri ďalších návštevách.

Táto webová lokalita využíva nasledujúce typy súborov „cookie“, ktorých rozsah využitia a funkcie sú vysvetlené nižšie:

11.1 Súbory „cookie“ prenosu

Tieto súbory „cookie“ sa automaticky odstraňujú po zatvorení prehliadača. Zvlášť zahŕňajú relačné súbory „cookie“. Ukladajú ID relácie, ku ktorému môžu byť z vášho prehliadača k spoločnej relácii pridelené viaceré žiadosti. Umožňuje to rozpoznanie vášho zariadenia pri návrate na našu webovú lokalitu. Relačné súbory „cookie“ sa odstraňujú po odhlásení sa alebo zatvorení prehliadača.

11.2 Trvalé súbory „cookie“

Tieto súbory „cookie“ sa automaticky odstraňujú po nastavenom časovom limite, ktorý sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho súboru „cookie“. Súbory „cookie“ môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača.

11.3 Súbory „cookie“ vo formáte Flash

Použité súbory „cookie“ vo formáte Flash nezhromažďuje prehliadač, ale doplnok Flash. Okrem toho používame objekty ukladania HTML5, ktoré sa ukladajú vo vašom termináli. Tieto objekty ukladajú potrebné údaje nezávisle od používaného prehliadača a nemajú nastavený automatický dátum ukončenia platnosti. Ak nechcete, aby sa spracúvali súbory „cookie“ vo formáte Flash, musíte nainštalovať vhodný doplnok, napríklad Privacy Badger pre prehliadač Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) alebo Adobe Flash Killer Cookie pre prehliadač Google Chrome. Používanie objektov ukladania HTML5 môžete zakázať nastavením prehliadača na súkromný režim. Odporúčame tiež, aby ste pravidelne manuálne odstraňovali súbory „cookie“ a históriu prehliadača.

11.4 Zabránenie používaniu súborov „cookie“

Nastavenia prehliadača a aplikácie môžete konfigurovať podľa vlastných preferencií a môžete napríklad odmietnuť súbory „cookie“ tretej strany či všetky súbory „cookie“. Upozorňujeme, že v takom prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie webovej lokality.

11.5 Právny základ a lehota uchovávania

Právny základ možného spracúvania osobných identifikačných informácií a lehoty ich uchovávania sa líšia a sú opísané v nasledujúcich častiach.

12 Analýza

Na účely analýzy a optimalizácie našich webových lokalít využívame rôzne služby opísané v nasledujúcich častiach: Umožňuje nám to analyzovať napríklad to, koľko používateľov navštívilo našu lokalitu, aké informácie najčastejšie hľadali a ako webovú lokalitu našli. Zhromažďujeme také údaje, ako sú informácie o webových lokalitách, z ktorých príslušná osoba prešla na webovú lokalitu (ďalej uvádzané ako „odkazujúci server“), ktoré stránky webovej lokality sa otvárajú a ako často a informácie o trvaní prezerania jednotlivých stránok. Pomáha nám to vyvíjať a zlepšovať našu webovú lokalitu, aby sa jednoduchšie používala. Zhromaždené údaje neslúžia na osobné identifikovanie jednotlivých používateľov. Zhromažďovať sa budú anonymné údaje alebo údaje pod pseudonymom. Právny základ tohto postupu predstavuje článok 6, odsek 1 f nariadenia GDPR.

12.1 Google Analytics

Táto webová lokalita využíva Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Takéto používanie zahŕňa prevádzkový režim služby Universal Analytics. Umožňuje priraďovanie údajov, relácií a interakcií medzi viacerými zariadeniami anonymnému ID používateľa a následné analyzovanie aktivít používateľa v zariadeniach.

Služba Google Analytics využíva súbory „cookie“ umožňujúce analyzovanie toho, ako využívate webovú lokalitu. Informácie vytvorené v súbore „cookie“ na základe vášho používania tejto webovej lokality sa bežne prenášajú na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA, v ktorom sa ukladajú. Ak je na tejto webovej lokalite aktivovaná funkcia anonymizácie adresy IP, vaša adresa IP sa v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších zmluvných štátoch vopred skráti, a to na základe dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len za výnimočných okolností sa na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa až tam. Adresa IP prenesená z vášho prehliadača prostredníctvom služby Google Analytics sa nebude zlučovať s ďalšími údajmi v spoločnosti Google. Spoločnosť Google použije informácie v tejto objednávke prevádzkovateľa webovej lokality na vyhodnotenie, ako používate webovú lokalitu. Cieľom je vytváranie správ o aktivitách na webovej lokalite a poskytovanie informácií o používaní ďalších služieb prepojených s webovou lokalitou a používaní internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Náš legitímny záujem na spracovaní údajov je aj na tieto účely. Právny základ používania služby Google Analytics predstavuje článok 6, odsek 1 f nariadenia GDPR. Údaje, ktoré odosielame a ktoré sú prepojené so súbormi „cookie“, informáciami o používateľovi (ako je napríklad ID používateľa) a reklamné ID, sa odstraňujú po 14 mesiacoch od dátumu posledného využitia našich služieb. Údaje s uplynutou lehotou uchovávania sa odstraňujú automaticky raz za mesiac. Ďalšie informácie o zmluvných podmienkach a ochrane údajov nájdete na adresách https://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://policies.google.com/?hl=en.

Ukladaniu súborov „cookie“ môžete zabrániť úpravou príslušného nastavenia v softvéri prehliadača. Upozorňujeme však, že v takom prípade nemusia byť úplne dostupné všetky funkcie webovej lokality. Zhromažďovaniu a spracúvaniu údajov vytvorených v súboroch „cookie“ a týkajúcich sa vášho používania webovej lokality (vrátane adresy IP) zo strany spoločnosti Google môžete zabrániť prevzatím a inštaláciou nástroja https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Súbory „cookie“ odhlásenia zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov z viacerých zariadení prostredníctvom služby Universal Analytics, odhlásenie musíte vykonať vo všetkých používaných systémoch. Súbory „cookie“ odhlásenia nastavíte kliknutím sem: Deaktivovať službu Google Analytics.

12.2 Správca značiek Google

Z dôvodu transparentnosti uvádzame, že používame Správcu značiek Google. Správca značiek Google sám nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné informácie. Správca značiek nám zjednodušuje začleňovanie a spravovanie našich značiek. Značky sú malé časti kódu, ktoré okrem iného slúžia na meranie prenosu údajov a správanie používateľov, zaznamenávanie účinnosti online reklám a sociálnych kanálov, remarketing, zameriavanie sa na cieľové skupiny či testovanie a optimalizáciu webových lokalít. Ak ste službu deaktivovali, Správca značiek Google to vezme do úvahy. Ďalšie informácie o Správcovi značiek Google nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

12.3 Nástroj etracker

Údaje sa zhromažďujú a ukladajú na účely marketingu a optimalizácie tejto webovej lokality, a to využívaním technológií od spoločnosti etracker GmbH (https://www.etracker.com/en/). Tieto údaje možno využiť na vytváranie anonymných profilov používania. Na tento účel možno používať súbory „cookie“. Údaje zhromaždené pomocou technológií spoločnosti etracker neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej lokality a nebudú sa zlučovať s osobnými identifikačnými informáciami o konkrétnom anonymnom používateľovi bez jeho výslovného súhlasu. Voči zhromažďovaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Nezaraďujte ma do analýzy etracker.

Technológie etracker používame na analýzu používania našej webovej lokality a jej pravidelné zlepšovanie. Zhromažďované štatistické údaje nám umožňujú zlepšovať a vyvíjať našu webovú lokalitu, aby bola pre používateľov zaujímavejšia. Zhromaždené údaje sa budú ukladať natrvalo a analyzovať sa anonymne. Právny základ používania technológií etracker predstavuje článok 6, odsek 1 f nariadenia GDPR. Informácie o partnerskej tretej strane: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

12.4 Nástroj Hotjar

Údaje sa zhromažďujú a ukladajú na účely optimalizácie tejto služby, a to využívaním technológií od spoločnosti Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Tieto údaje možno využiť na vytváranie anonymných profilov používania. Na tento účel možno používať súbory „cookie“. Údaje zhromaždené pomocou technológií od spoločnosti Hotjar neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej lokality a nebudú sa zlučovať s osobnými identifikačnými informáciami o konkrétnom anonymnom používateľovi bez jeho výslovného súhlasu. Zhromažďovanie informácií spoločnosťou Hotjar pri návšteve lokality s aktivovaným nástrojom Hotjar môžete kedykoľvek odhlásiť návštevou stránky odhlásenia spoločnosti Hotjar https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out a kliknutím na možnosť Disable Hotjar (Vypnúť nástroj Hotjar) alebo aktivovaním funkcie Nesledovať v prehliadači.

12.5 Nástroj Taboola

Údaje sa zhromažďujú a ukladajú na účely optimalizácie tejto služby, a to využívaním technológií od spoločnosti Taboola. Značky a pixely spoločnosti Taboola na našich webových lokalitách zhromažďujú informácie o návštevách stránok a aktivitách (kliknutie, konverzia) súvisiacich s ID používateľa obsahujúcim značku spoločnosti Taboola na našich stránkach. Pixel špecificky zhromažďuje informácie o udalostiach na našej webovej lokalite (vrátane prvej a následných návštev stránok, údajov o konverziách a súvisiaceho ID používateľa obsahujúceho značku spoločnosti Taboola načítaného zo súboru „cookie“) a informácie o prehliadači používateľa načítané z agenta používateľa, ktoré zahŕňajú údaje o operačnom systéme a type a verzii prehliadača. Zhromažďovanie informácií spoločnosťou Taboola môžete odhlásiť návštevou stránky odhlásenia spoločnosti Taboola na adrese https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout.

12.6 Nástroj Outbrain

Na našej lokalite využívame pixel Custom Audience od spoločnosti Outbrain UK. Prostredníctvom tohto pixelu nadviažeme priame prepojenie medzi vaším prehliadačom a serverom spoločnosti Outbrain. Vďaka tomuto prepojeniu môže spoločnosť Outbrain získavať vo vašom zariadení prístup k určitým informáciám o prehliadači. Umožňuje nám to vykonávať marketingové aktivity (napríklad používať bannerové reklamy), ktoré sa budú zobrazovať na ďalších webových lokalitách využívajúcich miniaplikáciu Outbrain. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Outbrain https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting, v ktorých sa zároveň môžete odhlásiť v súlade s článkom 2 https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting.

12.7 Platforma Intent Media

Prostredníctvom platformy Intent Media, ktorá na identifikáciu používateľov využíva online identifikátory, ponúkame prispôsobené reklamy. Ak si chcete pozrieť zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Intent Media, kliknite na adresu http://intentmedia.com/privacy-policy/. Ak sa chcete odhlásiť, kliknite na adresu https://intentmedia.com/opt-out/.

12.8 Radar

Využívame Radar, platformu pre geografický kontext, ktorá nám umožňuje prispôsobovať naše produkty polohe uživateľa. Radar zhromažďuje informácie o polohe a vytvára personalizované prostredie a správy zobrazované v našich produktoch. V rámci tejto aktivity nie sú zhromažďované žiadne údaje, ktoré by umožňovali identifikáciu uživateľa. Viac informácii nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Radar: https://radar.io/privacy

12.9 Spätná väzba

Naším cieľom je neustále zlepšovať naše služby. Na tento účel na vykonávanie prieskumov medzi používateľmi využívame službu Usabilla od spoločnosti Usabilla B.V., Amsterdam, Holandsko. Táto služba využíva súbor „cookie“, ktorý vytvára priame prepojenie so serverom služby Usabilla a na základe toho prenáša a spracúva určité informácie o používateľoch. Vaše informácie spracúvame výlučne anonymne. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Usabilla na adrese https://usabilla.com/privacy/.

13 Reklamy

Súbory „cookie“ používame na marketingové účely s cieľom oslovovať používateľov prostredníctvom reklám, ktoré sú lepšie prispôsobené ich záujmom. Súbory „cookie“ zároveň používame na znižovanie pravdepodobnosti prehrávania reklám a na meranie účinnosti našich reklamných prostriedkov. Tieto informácie môžeme poskytovať aj tretím stranám, napríklad reklamným sieťam. Právny základ tohto postupu predstavuje článok 6, odseky 1 a a f nariadenia GDPR. Cieľom spracovania údajov je legitímny záujem priameho marketingu. Máte nárok kedykoľvek namietať voči spracúvaniu svojich údajov na takéto reklamné účely. V prípade služieb určených konkrétne na tento účel ponúkame nasledujúce možnosti odhlásenia. Nastaveniu súborov „cookie“ môžete prípadne zabrániť v nastaveniach prehliadača a aplikácie.

Používame Google AdSense, službu integrácie reklám. Služba Google AdSense využíva súbory „cookie“ a webové signály (neviditeľné obrázky). Tieto webové signály umožňujú analyzovať informácie, ako sú napríklad údaje o návštevách stránok tejto webovej lokality. Informácie vytvorené v súboroch „cookie“ a pomocou webových signálov na základe vášho používania tejto webovej lokality (vrátane adries IP používateľa) a prostredníctvom distribúcie reklamných formátov sa prenášajú na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA, v ktorom sa ukladajú. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytovať svojim partnerským spoločnostiam. Spoločnosť Google však nebude zlučovať vašu adresu IP s ďalšími vašimi uloženými údajmi. Inštalácii súborov „cookie“ môžu používatelia zabrániť úpravou nastavení softvéru prehliadača a aplikácie. Upozorňujeme však, že v takom prípade nemusia byť úplne dostupné všetky funkcie webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním svojich zhromažďovaných údajov spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely opísané vyššie.

13.1 Google AdWords a sledovanie konverzií

Chceme upriamiť pozornosť na naše služby, a preto zobrazujeme reklamy Google AdWords a v tomto kontexte využívame na prispôsobovanie online reklám na základe záujmov a polohy nástroj sledovania konverzií Google. Možnosť anonymizovať adresy IP ovláda Správca značiek Google prostredníctvom interného nastavenia, ktoré sa nezobrazuje v zdroji tejto stránky. Toto interné nastavenie slúži na to, aby sa do anonymizácie vyžadovanej na základe zákonov o ochrane osobných údajov zahŕňali adresy IP.

Reklamy sa zobrazujú na základe požiadaviek vyhľadávania na webových lokalitách v reklamnej sieti Google. Svoje reklamy môžeme kombinovať s určitými vyhľadávanými výrazmi. Používaním súborov „cookie“ môžeme umiestňovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našej webovej lokalite.

Keď používateľ klikne na reklamu, spoločnosť Google umiestni do jeho zariadenia súbor „cookie“. Ďalšie informácie o používanej technológii súborov „cookie“ nájdete v prehláseniach spoločnosti Google o štatistikách týkajúcich sa webových lokalít a v jej prehlásení o zásadách ochrany osobných údajov.

Pomocou tejto technológie dostáva spoločnosť Google a my ako jej zákazník informácie o tom, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na naše webové lokality. Takto získané informácie slúžia výlučne na účely štatistickej analýzy súvisiacej s optimalizáciou reklám. Nedostávame žiadne informácie, ktoré by nám umožnili návštevníka osobne identifikovať. Štatistické údaje, ktoré nám spoločnosť Google poskytuje, zahŕňajú celkový počet používateľov, ktorí klikli na jednu z našich reklám, a či boli presmerovaní na stránku našej webovej lokality so značkou konverzie, ak sú takéto informácie dostupné. Tieto štatistické údaje nám umožňujú sledovať, na základe ktorých vyhľadávaných výrazov používatelia najčastejšie klikli na naše reklamy a vďaka ktorým reklamám sa s nami používatelia skontaktovali využitím kontaktného formulára.
Ak nechcete, aby sa takéto údaje zhromažďovali, ukladaniu súborov „cookie“, ktoré táto technológia vyžaduje, môžete zabrániť napríklad v nastaveniach prehliadača alebo aplikácie. V takom prípade nebude vaša návšteva zahrnutá v štatistických údajoch o používateľoch.

Máte tiež možnosť vybrať typy reklám spoločnosti Google alebo deaktivovať reklamy na základe záujmov v spoločnosti Google, a to úpravou nastavení reklám. Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov „cookie“ tretej strany využitím nástroja na odhlásenie spoločnosti Network Advertising Initiative.

Spolu so spoločnosťou Google však budeme aj naďalej dostávať štatistické informácie o tom, koľko používateľov navštívilo túto lokalitu a kedy. Ak nechcete, aby boli vaše údaje zahrnuté ani v týchto štatistických informáciách, môžete tomu zabrániť použitím doplnkových programov prehliadača (napríklad doplnku Ghostery).

13.2 Služba Google DoubleClick

Využívame DoubleClick, službu spoločnosti Google Inc. Služba DoubleClick využíva súbory „cookie“ na umiestňovanie webových reklám podľa používateľov. Súbory „cookie“ detegujú, ktoré reklamy sa už zobrazili vo vašom prehliadači a či ste na základe umiestnenej reklamy navštívili príslušnú webovú lokalitu. Súbory „cookie“ týmto spôsobom nezhromažďujú žiadne osobné identifikačné informácie ani sa k žiadnym takýmto informáciám nedokážu pripojiť.

Ak nechcete dostávať žiadne reklamy podľa používateľa, umiestňovanie reklám môžete deaktivovať v nastaveniach reklám spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o používaní súborov „cookie“ spoločnosti Google nájdete v prehlásení o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

13.3 Dynamický remarketing Google

Na našej webovej lokalite využívame funkciu dynamického remarketingu siete Google AdWords. Táto technológia nám umožňuje umiestňovať automaticky vytvárané reklamy zamerané na cieľové skupiny po tom, ako navštívite našu webovú lokalitu. Reklamy so zamerané na produkty a služby, na ktoré ste klikli pri poslednej návšteve našej webovej lokality.

Spoločnosť Google využíva súbory „cookie“ na vytváranie reklám na základe záujmu. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa po návšteve našej webovej lokality ukladajú v prehliadači. Pri tomto postupe spoločnosť Google bežne ukladá informácie, ako sú napríklad údaje o vašej webovej požiadavke, adrese IP, type prehliadača, jazyku prehliadača a dátume a čase vašej požiadavky. Tieto informácie slúžia len na účely mapovania webového prehliadača s konkrétnym zariadením. Nemožno ich používať na identifikáciu osoby.

Ak nechcete dostávať reklamy spoločnosti Google podľa používateľa, umiestňovanie reklám môžete deaktivovať v nastaveniach reklám spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o používaní súborov „cookie“ spoločnosti Google nájdete v prehlásení o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

13.4 Služba AppNexus

Táto webová lokalita využíva AppNexus, službu spoločnosti AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. Okrem iného využíva služba AppNexus súbory „cookie“ uložené vo vašom zariadení, ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality a signálov. Pri používaní sa zhromažďujú napríklad informácie o adrese IP a aktivitách používateľa a prenášajú sa na server spoločnosti AppNexus Inc., v ktorom sa ukladajú. Spoločnosť AppNexus Inc. tieto informácie v prípade potreby prenesie tretím stranám, ak to stanovuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracúvajú. Zhromažďovaniu a presúvaniu či spracúvaniu osobných identifikačných informácií (najmä svojej adresy IP) môžete zabrániť vypnutím skriptu JavaScript v prehliadači alebo inštaláciou nástroja, ako je napríklad NoScript. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti AppNexus. Môžete tiež využiť možnosť odhlásenia zo služby AppNexus.

13.5 Technológia spoločnosti Criteo

Na marketingové účely sa zhromažďujú informácie o správaní používateľov pri prezeraní webu a na to slúžia súbory „cookie“. Na našich webových lokalitách a z online obsahu sa zhromažďujú výlučne anonymné informácie, a využitím technológie spoločnosti Criteo (Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Mníchov). Spoločnosť Criteo tak môže analyzovať správanie používateľov pri prezeraní webu a pri návšteve iných webových lokalít následne zobrazovať cielené odporúčania produktov ako relevantnú bannerovú reklamu. Anonymné údaje nemožno za žiadnych okolností používať na osobné identifikovanie návštevníkov webovej lokality. Údaje zhromažďované spoločnosťou Criteo budú slúžiť len na zlepšovanie reklamného obsahu. Na každom zobrazenom banneri sa nachádza malé písmeno „i“ (informácie). Ak po ňom prejdete myšou a kliknete naň, otvorí sa stránka s vysvetlením systému a možnosťou odhlásenia sa. Kliknutím na možnosť odhlásenia sa nastaví súbor „cookie“ odhlásenia, ktorý bude zabraňovať ďalšiemu zobrazeniu tohto bannera. Údaje sa nepoužijú žiadnym iným spôsobom ani sa neprenesú tretím stranám. Ďalšie informácie o spoločnosti Criteo a možnosti namietať voči anonymnej analýze vášho správania pri prezeraní webu nájdete na stránke http://www.criteo.com/en/privacy/.

13.6 Technológia spoločnosti RTB House

Na marketingové účely sa zhromažďujú informácie o správaní používateľov pri prezeraní webu a na to slúžia súbory „cookie“. Na našich webových lokalitách a z online obsahu sa zhromažďujú výlučne anonymné informácie, a využitím technológie spoločnosti RTB House (RTB House SA, 61/101 Złota Street, 00-819 Varšava, Poľsko). Spoločnosť RTB House tak môže analyzovať správanie používateľov pri prezeraní webu a pri návšteve iných webových lokalít následne zobrazovať cielené odporúčania produktov ako relevantnú bannerovú reklamu. Kliknutím na možnosť odhlásenia sa nastaví súbor „cookie“ odhlásenia, ktorý bude zabraňovať ďalšiemu zobrazeniu tohto bannera. Údaje sa nepoužijú žiadnym iným spôsobom ani sa neprenesú tretím stranám. Ďalšie informácie o spoločnosti RTB House a možnosti namietať voči anonymnej analýze vášho správania pri prezeraní webu nájdete na stránke https://www.rtbhouse.com/en/privacy/.

13.7 Služba OpenX

Táto webová lokalita využíva OpenX, službu spoločnosti OpenX GmbH, Maximilianstrasse 35a, 80539 Mníchov, Nemecko. Okrem iného využíva služba OpenX súbory „cookie“ uložené vo vašom zariadení, ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality. Pri používaní sa zhromažďujú napríklad informácie o adrese IP a aktivitách používateľa a prenášajú sa na server spoločnosti OpenX GmbH, v ktorom sa ukladajú. Spoločnosť OpenX GmbH tieto informácie v prípade potreby prenesie tretím stranám, ak to stanovuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracúvajú. Zhromažďovaniu a presúvaniu či spracúvaniu osobných identifikačných informácií (najmä svojej adresy IP) môžete zabrániť vypnutím skriptu JavaScript v prehliadači. Ďalšie informácie o ochrane údajov pomocou služby OpenX nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov. Môžete tiež využiť možnosť odhlásenia.

13.8 Kód Rubicon

Táto webová lokalita využíva kód JavaScript spoločnosti Rubicon, The Rubicon Project, Inc., 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA, 90094, USA. Ak máte v prehliadači aktivovaný skript JavaScript a nemáte nainštalovaný nástroj na blokovanie skriptu JavaScript, váš prehliadač bude spoločnosti Rubicon v prípade potreby prenášať osobné identifikačné informácie. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Rubicon využíva a chráni údaje, nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Rubicon. Ak chcete úplne zabrániť spúšťaniu kódu Rubicon, namietať môžete tu.

13.9 Nástroj Facebook Custom Audiences

Produkt Facebook Custom Audiences (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) pre služby Facebook a Instagram sa tiež používa ako súčasť umiestňovania online reklám podľa používania. Na základe vašich údajov o používaní sa v zásade vytvára nevratný a osobne neidentifikovateľný súhrn (kontrolný pseudosúčet), ktorý možno preniesť spoločnosti Facebook na účely analýzy a marketingu. Pri tomto postupe sa nastavuje súbor „cookie“ služby Facebook. Týmto spôsobom sa zhromažďujú informácie o vašich aktivitách na webovej lokalite (napríklad informácie o správaní pri prezeraní webu, navštívených webových stránkach atď.). Vaša adresa IP sa ukladá a používa na geografické úpravy.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšom spracúvaní a používaní, ako aj o nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v zásadách využívania údajov spoločností Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) a Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content).

14 Prenos údajov

Vaše údaje sa vo všeobecnosti nebudú prenášať tretím stranám s výnimkou prípadov, keď nám to nariaďuje zákon, ak je prenos údajov potrebný na plnenie zmluvných záväzkov alebo ak ste vopred vyjadrili svoj výslovný súhlas s prenosom svojich údajov.

Poskytovatelia externých služieb a partnerské spoločnosti, napríklad pracovníci poskytovateľov služieb internetového bankovníctva zodpovední za komunikáciu, dostanú vaše údaje len v miere potrebnej na spracovanie vašej žiadosti. V takých prípadoch však množstvo prenášaných údajov obmedzujeme na nevyhnutné minimum. Ak naši poskytovatelia služieb prídu do kontaktu s vašimi osobnými identifikačnými informáciami, zaručíme, že sa bude pri spracúvaní objednávky postupovať v súlade s ustanoveniami zákonov o ochrane údajov, a to v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR. Oboznámte sa tiež so zásadami ochrany osobných údajov príslušného dodávateľa. Hoci my kontrolujeme, či konkrétne služby v primeranej miere spĺňajú zákonné požiadavky, za obsah služieb tretej strany je zodpovedný príslušný dodávateľ.

Kladieme dôraz na spracúvanie vašich údajov v EÚ/EHP. Môže sa však stať, že budeme spolupracovať s poskytovateľmi služieb, ktorí údaje spracúvajú mimo územia EÚ/EHP. V takých prípadoch pred prenosom vašich osobných identifikačných informácií zaručíme primeranú úroveň ochrany údajov zo strany príjemcu. To znamená, že príslušná úroveň ochrany údajov sa bude dosahovať prostredníctvom štandardných zmlúv uzatváraných v EÚ alebo na základe rozhodnutia o primeranosti, ktoré je porovnateľné so štandardom platným v rámci EÚ.

15 Zabezpečenie údajov

Na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo neúmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom zo strany neoprávnených osôb sme prijali rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia pravidelne revidujeme a aktualizujeme, aby zodpovedali technologickému vývoju.

Posledná aktualizácia: august 2018