Obchodné podmienky

trivago je vyhľadávač hotelov a ponúka svojim užívateľom informácie o rôznych typoch ubytovania (napr. hotely, rekreačné domy, atď.), turistických destináciách a všetkých službách súvisiacich s cestovaním.

1. Oblasť pôsobnosti

1.1. Tieto obchodné podmienky sú predmetom občasných zmien a sú platné pre všetky naše služby, ktoré sú priamo či nepriamo (tj. tretími osobami) poskytované prostredníctvom internetu, na mobilných zariadeniach, e-mailom alebo telefonicky.

1.2. Používaním našich webových stránok potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasili s týmito obchodnými podmienkami ako aj so zásadami ochrany osobných údajov a používaním cookies.

2. Služby a zmluva

2.1. Na portáli trivago máte možnosť porovnať služby tretích strán prostredníctvom trivago systému.

2.2. trivago nie je poskytovateľom porovnávaných služieb. trivago iba umožňuje porovnávať rôzne služby ponúkané tretími stranami. Používaním portálu trivago preto nevzniká žiadna zmluva o poskytovaní cestovných služieb podľa ustanovení § 651 nemeckého občianskeho zákonníka.

2.3. Toto ustanovenie nemá žiadny vlpyv na iné dohody medzi hotelom a užívateľmi.

3. trivago Komunita a Členská sekcia

3.1. Užívatelia sa majú možnosť pripojiť ku trivago Komunite (ďalej len „Komunita“) a/alebo si vytvoriť členský účet v rámci trivago Členskej sekcie. Užívatelia, ktorí sa registrujú do Komunity, môžu publikovať vlastný obsah. Tiež sa môžu aktívne zapájať do vývoja platformy pomocou administratívnych funkcií. Nezaregistrovaní užívatelia si môžu zadarmo tento obsah na trivagu prečítať.

3.2. Používaním trivago Členskej sekcie majú užívatelia možnosť spravovať a ukladať svoje vyhľadávania. Za účelom vytvorenia účtu sú užívatelia požiadaní poskytnúť svoje osobné údaje. Okrem užívateľského mena nie je žiadna iná osobná informácia viditeľná. Pre viac informácii, prosím, kliknite na našu stránku o ochrane osobných údajov. Vymazaním účtu budú všetky informácie užívateľa natrvalo odstránené.

3.3. Užívateľ sa nemôže niekoľkokrát zaregistrovať. Užívateľ nesie zodpovednosť za presnosť a úplnosť svojich osobných údajov.

3.4. Užívateľ nesie zodpovednosť za ochranu údajov svojho užívateľského účtu, najmä ak ide o prístupové heslo. Ďalej užívateľ nesie zodpovednosť voči používaniu svojho účtu voči trivagu a tretím stranám. Užívateľ by nemal zdieľať tieto údaje s tretími stranami.

3.5. V prípade neoprávneného použitia užívateľského mena a hesla, registrovaný užívateľ je povinný okamžite informovať trivago o tejto skutočnosti.

4. Ochrana osobných údajov, reklamné e-maily

4.1. Ochrana osobných údajov užívateľov má pre trivago tú najvyššiu prioritou. trivago sa zaväzuje k zaisteniu dodržania zásad ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si, prosím, prečítajte ochranu osobných údajov.

4.2. trivago zhromažďuje, spracováva a používa vaše osobné údaje (ďalej len "údaje") iba vtedy, pokiaľ sme od vás obdržali súhlas alebo pokiaľ nám zhromažďovanie, spracovávanie a používanie údajov umožňuje zákonné ustanovenie

4.3. trivago zhromažďuje, spracováva a používa iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie trivagom ponúkané služby a/alebo pre používanie a prevádzku webových stránok alebo aplikácií.

4.4. Pokiaľ užívateľ súhlasil s prijímaním informácií o trivagu počas svojej registrácie do komunity, alebo niekedy inokedy v priebehu používania služieb spoločnosti trivago, potom bude pravidelne dostávať informácie o produkte. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným odvolaním alebo e-mailom. Po prihlásení sa k odberu e-mailov obdrží užívateľ od trivaga potvrdzujúci e-mail s odkazom. Užívateľ dáva svoj súhlas s odberom newsletterov kliknutím na odkaz v e-maili.

5. Zodpovednosť užívateľov

5.1. Užívateľ je zodpovedný za obsah (texty, fotografie, hodnotenie, odkazy, atď.), ktorý na trivago pridal. Užívateľ potvrdzuje, že má vlastné práva k obsahu, ktorý publikoval na trivagu, a neporušuje tak práva tretej osoby.

5.2. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať služby spoločnosti trivago k vytváraniu obsahu, ktorý:
  • je reklamou vyzerajúcou ako recenzia,
  • sa nevzťahuje k recenzovanému objektu,
  • nie je objektívny alebo je zámerne nepravdivý,
  • je nemorálny, pornografický alebo inak urážlivý,
  • porušuje práva tretích osôb, konkrétne autorské práva,
  • akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony alebo predstavuje trestný čin,
  • obsahuje vírusy alebo iné počítačové programy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie softwaru alebo hardwaru, alebo môžu mať vplyv na použitie počítača nechceným spôsobom,
  • je dotazníkom alebo reťazovým listom,
  • má za cieľ zhromažďovať osobné údaje ďalších užívateľov za účelom obchodného využitia.
5.3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať programy alebo funkcie umožňujúce automatické zobrazovanie stránok alebo generovania obsahu na trivagu.

5.4. V prípade porušenia obchodných podmienok si trivago vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu odstrániť obsah, pozastaviť platby získané prostredníctvom trivago komunity a trvalo vylúčiť užívateľa z trivaga. Právo na stíhanie trestných činov zostáva nedotknuté.

6. Zrušenie

6.1. trivago si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského účtu a vymazanie jeho registrácie do jedného týždňa po obdržaní relevantných informácií prostredníctvom e-mailu o nevhodnom používaní webových stránok. Užívateľ tiež môže zrušiť svoj vlastný prístup a registráciu v rovnakej lehote. Právo na okamžité zrušenie zo závažných dôvodov zostáva nedotknuté.

7. Právna zodpovednosť

7.1. trivago neručí za správnosť, kvalitu, úplnosť, spoľahlivosť a dôveryhodnosť obsahu poskytovaného užívateľmi a/alebo rezervačnými stránkami. Najmä trivago neposkytuje žiadne poradenstvo alebo odporúčania vzťahujúce sa k výberu ubytovania.

7.2. Všetky dohody, ktoré vznikajú prostredníctvom ponúk prezentovaných na trivagu, sú uzatvárané medzi užívateľom trivaga a príslušnou externou rezervačnou stránkou. trivago tiež nikdy nepôsobí ako organizátor alebo cestovná kancelária. Výhradne preto platia obchodné podmienky príslušného uspriadateľa alebo cestovnej kancelárie, predovšetkým ak ide o právo zrušenia či odstúpenia. Kontaktom pre spracovanie rezervácií a platieb, rovnako ako aj pri otázkach o zmluve, je príslušná rezervačná stránka. trivago sa nijak nezapojuje do týchto zmlúv, dohôd a pohľadávok medzi užívateľom trivaga a príslušnou externou rezervačnou stránkou.

7.3. trivago neoveruje presnosť obsahu nahrávaného rezervačnými portálmi alebo členmi komunity. Tento obsah, týkajúci sa príslušných hotelov, je poskytovaný rezervačnými portálmi alebo Komunitou. trivago pritom nemá žiadny vplyv na tieto informácie (najmä na fotografie, komentáre, recenzie, atď.). Obsah a správy vytvorené užívateľmi a zverejnené na trivagu nie sú názorom spoločnosti trivago. trivago tento obsah nevyhlasuje za svoj vlastný.

7.4. Hypertextové odkazy, reklamné bannery a informácie o ubytovaní, turistických destináciách, poskytovateľoch a podobne sú poskytované rezervačnými portálmi a členmi komunity a nepredstavujú tak odoporúčania ani informácie od spoločnosti trivago. Z technických dôvodov nevykonávame aktualizáciu cien, ktoré dostávame od rezervačných portálov, v reálnom čase. Z tohoto dôvodu sa môže stať, že cena, ktorá sa zobrazuje na rezervačnej stránke, nezodpovedá cene uvedenej na trivagu. trivago preto nezaručuje správnosť údajov týkajúcich sa predovšetkým ceny a dostupnosti.

7.5. trivago nie je zodpovedné za technické poruchy, ktorých príčina nie je v rozsahu pôsobnosti trivaga alebo za škody spôsobené vyššou mocou. trivago nezaručuje trvalú dostupnosť údajov a tiež si vyhradzuje právo vykonávať priebežnú technickú kontrolu počas akéhokoľvek časového obdobia.

8. Zmeny obchodných podmienok

The current terms and conditions when using trivago apply. Registered users receive notifications about changes by email. Users may download and print the current terms and conditions on their own computer system.

9. Rozhodné právo a příslušnosť súdu

Na tieto obchodné podmienky sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko. Pre právne alebo fyzické osoby, ktoré nemajú súdnu príslušnosť v Nemecku, je miestom súdnej príslušnosti Düsseldorf. V opačnom prípade platí príslušný právny poriadok. Nemecká verzia tohto textu má prednosť.